fips-back
fipsfips-backyubikey-4-keychain-black-laptop-angle-02_1024-720x720

YubiKey 5 NFC FIPS – USB A

80,00

Sèrie YubiKey 5 NFC FIPS: La validació de FIPS140-2 garanteix una seguretat robusta i conformitat normativa

La YubiKey 5 NFC FIPS és una solució d’autenticació basada en hardware que proporciona una defensa superior contra el phishing, elimina l’apropiació de comptes i habilita els requisits de compliment per a una autenticació sòlida. Aquesta sèrie de claus de seguretat estan validades per FIPS 140-2 (nivell general 2, nivell de seguretat física 3) i compleixen amb el nivell 3 de garantia d’autenticador més alt (AAL3) de la guia NIST SP800-63B.

Opcions d’autenticació

• Dos factors forts
• Multifactor

Funcions de seguretat suportades

•  Universal 2nd Factor (U2F) i CTAP1
•  FIDO2 CTAP2
•  Smart card (PIV-compatible)

• Yubico OTP
• OATH – HOTP (Event)
• OATH – TOTP (Time)
• Secure Static Passwords

Gestió d’identitat i accés

• AWS IAM (Gestió d’identitat i accés)
Centrify
• Duo Security
• Google Cloud Identity
• Microsoft Active Directory
• Microsoft Azure AD
• Okta
• Ping Identity

Inicio sessió ordinador: Windows, macOS i Linux.

    • 0 €
    • 70 €
    • 120 €
    • 250 €
Categories: ,

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further. Privacy policy